Lignes directrices COVID-19

Reserveren

 • Reserveer je ticket op voorhand via het reserveringsplatform
 • Iedere bezoeker kan slechts één reservering boeken per evenement.
 • Het boeken van een reservering is persoonlijk
 • Respecteer het tijdslot zoals bepaald door de organisator.
 • Gegevens worden enkel bewaard voor reserveringsdoeleinden, contacttracing en worden na 4 weken uit het systeem verwijderd

Op de beurs

 • Kom niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de beurs of het begin van je tijdsslot naar de beurslocatie.
  Neem plaats in de wachtrij. Als het voor u te druk is, wacht even in de auto of op een rustige plaats
 • Volg de instructies van het organisatiepersoneel en de richtlijnen die geafficheerd zijn op de beurslocatie.
 • Het is aanbevolen om voorrang te geven aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel zijn.
 • Houdt uw reservering klaar en zichtbaar om te scannen, tijdens het binnen gaan.
 • Zorg voor een goede handhygiëne en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
 • Aan het einde van het tijdslot wordt u geacht de hal te hebben verlaten, en wordt de hal kort gesloten.

RIVM regels

 • Kom niet naar de beurs als je ziektesymptomen vertoont.
 • Maak gebruik van de ontsmettingsgel die bij aankomst ter beschikking wordt gesteld.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bijvoorbeeld aan de toiletten).
 • Hou 1,5 meter afstand van personeel, exposanten en andere bezoekers,
 • Indien van toepassing: betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

Algemene voorwaarden

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, van verdere bezoek uit te sluiten.
 • De organisatie aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van oorzaken die aan corona (covid-19) gerelateerd zijn.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens. Deze verwerken wij om u de informatie te sturen omtrent dit evenement. En voor mogelijke contact tracing omtrent dit evenement.
 • Uw persoonsgegevens gebruiken wij niet langer dan noodzakelijk, en zullen kort na het evenement verwijderd worden.